VVE Beheer

Beheer verenigingen van eigenaren

Dit is een van onze kernactiviteiten waarmee wij u en uw mede VVE leden veel werk uit handen kunnen nemen.

Diensten die wij voor VVE’s verzorgen:

 • Incasseren VVE bijdragen met boekhoudkundige verwerking
 • Betalen vaste lasten
 • Nacalculatie offertes
 • Begeleiden van onderhoudswerken
 • Maken van een goed leesbaar jaarverslag met begroting
 • Organiseren van de jaarvergadering
 • Notulering
 • Uitvoeren besluitvorming van de algemene ledenvergadering
 • Assisteren bij wijziging akte van splitsing en tekeningen + nacontrole
 • Adviseren bij geschil tussen leden onderling over een bepaalde kwestie
 • Verhaal van schade bij de opstalverzekering

Mocht u interesse hebben in onze dienstverlening dan zijn wij graag bereid om een passende offerte uit te brengen.

Opstarten van uw eigen VVE

Voor het opstarten van een eigen VVE is Offringa Vastgoedmanagement voor velen al de juiste partij gebleken. Wij helpen u graag en behoeden u voor mogelijke fouten en knelpunten door de kennis, die wij de afgelopen 40 jaar hebben vergaard, met u te delen.

Bovendien kunt u dan ook gebruik maken van uw eigen  VVEBOX, een digitaal verzamelpunt van alle relevante informatie m.b.t. uw VVE. Deze online module is exclusief voor Offringa Vastgoedmanagement ontwikkeld, waarbij rekening is gehouden met de inbreng van leden van VVE’s die bij ons in beheer zijn.

Het verzorgen van deeltaken.

Sommige VVE’s willen liever bepaalde taken uit handen geven en andere in eigen beheer houden. Ook dan zijn wij inzetbaar en zeer flexibel. U bepaalt welke taken u aan ons uitbesteedt. Gebruik van de VVEBOX is inbegrepen.

Een zieke VVE

Wanneer de administrateur (bestuurder), tevens lid van de VVE, zijn of haar appartement heeft verkocht, kunnen er wel eens problemen ontstaan omdat de overige leden deze functie, vanwege tijdgebrek en/of onvoldoende kennis, niet willen overnemen. Ook het opzien tegen alle verantwoordelijkheden kan een rol spelen. De voormalie administrateur heeft na verkoop geen binding meer met de VVE en laat de administratie achter in de hal. Met een beetje geluk zou een van de VVE leden zich misschien dan toch geroepen voelen om de nieuwe administrateur/bestuurder te worden waardoor het probleem wordt opgelost, maar in de praktijk komt het ook voor dat de doos in het trappenhuis blijft staan en er door de andere leden niet naar wordt omgekeken. Het is in onze praktijk vaker voorgekomen dat een VVE lid zich zorgen maakte en ons heeft benaderd met de vraag of wij de VVE uit de nood konden helpen. Dat doen wij graag! Het neemt dan wel enige tijd om de zaak weer onder controle te krijgen, maar dat is voor ons, door de nodige ervaring, geen probleem.

 

Burenruzie

Wij hebben wel meegemaakt dat bij een particuliere VVE onderling ruzie was ontstaan over de interpretatie van de onderhoudsverplichting. Er werd niet meer vergaderd en de VVE werd een stuurloos schip. Wij hebben deze zaak opgepakt en alles weer onder controle gekregen. Zo af en toe moeten wij, bij de VVE’s die bij ons in beheer zijn, bemiddelen of sturing geven ingeval zich een situatie voordoet waarbij leden een onderling conflict hebben gekregen. Met de nodige takt en beleid is het ons steeds gelukt om, in het algemeen belang van de VVE, partijen weer tot elkaar te brengen. Mocht u zich in een dergelijke situatie herkennen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Vergaderruimte voor clïenten

Ons kantoor beschikt over een vergaderruimte met koffie en thee faciliteiten die gratis aan onze cliënten ter beschikking wordt gesteld, U kunt voor de deur vrij parkeren.

Locatie van de vergadering

De jaarvergaderingen vinden doorgaans in de vooravond bij ons op kantoor plaats, Zuidermolenweg 23 B Amsterdam Nieuw-West (Osdorp). In de middag vergaderen is ook mogelijk. Desgewenst kan de vergadering bij een van de leden thuis plaatsvinden, in dat geval geldt er een toeslag wegens hoge parkeerkosten.

Video conference

Wij bieden onze cliënten ook de mogelijkheid om, middels MS Teams video conference, aan de vergadering deel te nemen. In dat geval ontvangt u van ons een link met koppeling aan uw agenda. Alle documenten zoals agenda, jaarrekening, notulen en offertes worden voordien in de VVEBOX gepubliceerd zodat u zich goed kunt voorbereiden.