VVE Beheer

Beheer verenigingen van eigenaren

Dit is een van onze kernactiviteiten waarbij wij u en uw mede VVE leden veel werk uit handen kunnen nemen.

Mocht u interesse hebben in onze dienstverlening dan zijn wij graag bereid om hiervoor een passende offerte te verzorgen.

Diensten die wij voor VVE’s verzorgen:

  • het incasseren van de VVE bijdragen met de boekhoudkundige verwerking daarvan,
  • het betalen van de vaste lasten,
  • het nacalculeren van offertes,
  • het begeleiden van onderhoudswerken,
  • het maken van een goed leesbaar jaarverslag met begroting,
  • het organiseren van de jaarvergadering,
  • notulering,
  • uitvoering besluitvorming van de algemene ledenvergadering,
  • het geven van advies,
  • het verhaal van schade bij de opstalverzekering .

Opstarten van uw eigen VVE

Voor het opstarten van een eigen VVE is Offringa Vastgoed Management voor velen al de juiste partij gebleken. Wij helpen u bij de start en behoeden u voor mogelijke fouten en knelpunten door de kennis, die wij de afgelopen 40 jaar hebben vergaard, met u te delen.

Bovendien kunt u ook dan aanspraak maken op uw eigen digitale VVE BOX; een digitaal verzamelpunt die uw VVE zal behoeden voor alle administratieve verwerking.

Deze online module is exclusief ontwikkeld door Offringa Vastgoed Management.

Het opvangen van deeltaken.

Sommige VVE’s willen slechts een bepaald onderdeel uit handen geven en de in eigen beheer houden, ook dan zijn wij inzetbaar en zeer flexibel. U kunt zelf bepalen welke taken u uitbesteedt aan Offringa Vastgoed Management.

Ook in het geval van deeltijd samenwerking kunt u voor een vast laag tarief de VVE BOX afnemen!

Een zieke VVE

Indien de administrateur ( bestuurder), tevens lid van de VVE, zijn of haar appartement heeft verkocht kunnen er in voortkomende gevallen wel eens problemen ontstaan omdat  de overige leden deze functie niet willen over te nemen vanwege tijdgebrek of onvoldoende kennis. Ook het opzien tegen alle verantwoordelijkheden kan een rol spelen. De voormalige administrateur heeft het appartement verkocht, dus geen binding meer, en zet de administratie in de hal. Met een beetje geluk zou misschien één van de VVE leden zich dan toch geroepen voelen om de nieuwe administrateur / bestuurder te worden waardoor het probleem wordt opgelost, maar in de praktijk komt het ook voor dat de doos in het trappenhuis blijft staan.

Na verloop van tijd ontstaan er dan problemen en wordt de VVE ernstig ziek, in zo’n geval mag u ook bij ons aankloppen. Offringa Vastgoed Management heeft al eerder zieke VVE’s op haar intensive care afdeling opgenomen en daarna weer gezond gemaakt, tot blijdschap van de leden. Neem dus gerust contact met ons op mocht het nodig zijn.

Vergaderruimte voor cliënten.

Ons kantoor aan de Zuidermolenweg beschikt over een vergaderruimte die gratis ter beschikking wordt gesteld aan onze cliënten. Ook zijn er gratis koffie en gratis thee faciliteiten aanwezig.